• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Uchazeči o studium

5. 6. 2023

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Střední odborné školy sociální u Matky Boží Jihlava vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do denního studia oboru Sociální činnost a do večerního studia 2. ročníku oboru Ošetřovatel. Podrobné informace najdete v odkazu: 

Kritéria přijímacích zkoušek 2.kolo 2023/24

Přihlášku je nutné odevzdat do 2. června 2023 a lze jí  doručit osobně nebo zaslat poštou, v tomto případě je rozhodující datum podání na poštu.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení pro studijní obor 75-41-M/01 Sociální činnost – denní studium jsou zveřejněny v přízemí školy a na webových stránkách školy pod registračními čísly:

Pořadí uchazečů

Výsledková listina přijímacích zkoušek
V případě, že prvních 60 uchazečů v pořadí neodevzdá zápisové lístky, mohou být další uchazeči (61. a následující) přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění.
Odevzdání zápisového lístku
V souladu s ustanovením §60g odst. 6 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole na příslušném oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí ve zveřejněnén seznamu uchazečů.

Podle § 36 odst. 3 správního řádu

mají účastníci před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak. Seznámení s podklady, příp. navržení nových důkazů, je možné 3. 5. 2023 od 12 hod do 14 hod v kanceláři školy.


Dne 21. 3. 2023 jsme na kontaktní e-mail odeslali pozvánky k přijímacím zkouškám.

Pozvánky budou doručeny běhen úterý 21. 3. 2023 a to jednak prostřednictvím informačního systému CZVV a dále posíláme pozvánku ředitelky školy. Pokud pozvánka nebude během 21. 3. doručena, kontaktuje prosím: Anna Brychtová - sekretářka, brychtova@sosmb.cz, 567 303 782, 739 121 448.


Termíny pro podání přihlášky

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce uchazeče nejpozději do středy 1. 3. 2023 ředitelce školy. Přihlášku zašlete doporučeně poštou nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy na adrese SOŠ sociální u Matky Boží, Jihlava, Fibichova 978/67, v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 14 hodin.

Vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 


Den otevřených dveří ve školním roce 2022-2023

Další termín Dne otevřených dveří je 26. 1. 2023 od 8.00 do 16.00 hod. Současně připravujeme pro zájemce také Přijímačky nanečisto, které se budou konat 8. 2. 2022. Podrobnější informace o Přijímačkách nanečisto se zájemci dozví na dnech otevřených dveří.

Můžete také zavolat či poslat email, napsat zprávu na školní Facebook nebo Instagram a domluvit si osobní návštěvu nebo se podívejte na Online den otevřených dveří 2021-2022.

 


Termíny prvního kola přijímacího řízení pro

Studijní obor 75-41-M/01 Sociální činnost - denní studium

  • 1. řádný termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  • 2. řádný termín: pátek 14. dubna 2023
  • 1. náhradní termín: středa 10. května 2023
  • 2. náhradní termín: čtvrtek 11. května 2023

 Přihlášky ke studiu

Sociální činnost [pdf]

Sociální činnost [xlsx] *

Ošetřovatel [pdf]

Ošetřovatel [xlsx] *

 *soubory xlsx stáhnete pravým tlačítkem myši:
   Uložit odkaz jako...