• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Uchazeči o studium

29. 3. 2023

Dne 21. 3. 2023 jsme na kontaktní e-mail odeslali pozvánky k přijímacím zkouškám.

Pozvánky budou doručeny běhen úterý 21. 3. 2023 a to jednak prostřednictvím informačního systému CZVV a dále posíláme pozvánku ředitelky školy. Pokud pozvánka nebude během 21. 3. doručena, kontaktuje prosím: Anna Brychtová - sekretářka, brychtova@sosmb.cz, 567 303 782, 739 121 448.


Termíny pro podání přihlášky

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce uchazeče nejpozději do středy 1. 3. 2023 ředitelce školy. Přihlášku zašlete doporučeně poštou nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy na adrese SOŠ sociální u Matky Boží, Jihlava, Fibichova 978/67, v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 14 hodin.

Vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 


Den otevřených dveří ve školním roce 2022-2023

Další termín Dne otevřených dveří je 26. 1. 2023 od 8.00 do 16.00 hod. Současně připravujeme pro zájemce také Přijímačky nanečisto, které se budou konat 8. 2. 2022. Podrobnější informace o Přijímačkách nanečisto se zájemci dozví na dnech otevřených dveří.

Můžete také zavolat či poslat email, napsat zprávu na školní Facebook nebo Instagram a domluvit si osobní návštěvu nebo se podívejte na Online den otevřených dveří 2021-2022.

 


Termíny prvního kola přijímacího řízení pro

Studijní obor 75-41-M/01 Sociální činnost - denní studium

  • 1. řádný termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  • 2. řádný termín: pátek 14. dubna 2023
  • 1. náhradní termín: středa 10. května 2023
  • 2. náhradní termín: čtvrtek 11. května 2023

 Přihlášky ke studiu

Sociální činnost [pdf]

Sociální činnost [xlsx] *

Ošetřovatel [pdf]

Ošetřovatel [xlsx] *

 *soubory xlsx stáhnete pravým tlačítkem myši:
   Uložit odkaz jako...