• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

O škole

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIU

 
Naše škola připravuje studenty pro práci s lidmi, ať už jsou to děti nebo dospělí, kteří potřebují zvláštní péči. Jde tedy jednak o přípravu pro práci v dětských zařízeních a v sociálních ústavech, jednak o základní přípravu na další (vysokoškolská) studia zejména učitelských směrů.

Vyučovaný studijní obor má název SOCIÁLNÍ ČINNOST - kód oboru je 75-41-M/01

Záměr našeho školního vzdělávacího programu: PŘÍPRAVA NA SOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÁ POVOLÁNÍ.

Podívejte se na náš učební plán:

matematika, fyzika a chemie je v něm jen v základním rozsahu, učíme dva cizí jazyky (jeden si volíte jako maturitní). Výběr odborných předmětů je zaměřen na výchovu a pomoc lidem: pedagogika, psychologie a přidružené předměty, pečovatelství, zdravotnická příprava atd. výchovy (výtvarná, hudební , etická) ve veliké šíři. Praktické znalosti: počítače, obchodní korespondence, právo, sociální politika - uplatníte dobře v soukromém životě i při pokusech najít zaměstnání. Muzikanti, pozor! Pokud si nevolíte konzervatoř, bude vám asi naše škola vyhovovat. Kromě povinné hudební výchovy (4 roky po dvou hodinách) máte možnost učit se sólový zpěv nebo hru na hudební nástroje. V každé naší třídě je klavír, další hudební nástroje můžeme zapůjčit.

Učební praxi naši studenti absolvují v mateřských školách, dětských zařízeních, v sociálních ústavech a nemocnicích.

 

VÝHODY STUDIA NA NAŠÍ ŠKOLE

 

Náš školní vzdělávací program je ve srovnání s jinými úzce specializovanými školami podobného zaměření koncipován široce a dává našim absolventům možnost pracovního zařazení a dalšího studia nejen v oblasti sociální a ve školství, ale též ve zdravotnictví a v administrativě.  Nevěříte-li tomuto tvrzení a pokládáte-li je za pouhou agitaci, porovnejte si naše osnovy s osnovami jiných škol.

 

- STUDIUM U NÁS JE BEZPLATNÉ

- VEDEME NAŠE STUDENTY K OPRAVDOVÉ HUMANITĚ

- MÁME SVŮJ VLASTNÍ DOMOV MLÁDEŽE A JÍDELNU.

- BUDOVA ŠKOLY JE V BLÍZKOSTI CENTRA.

 

Najdete nás proti hradbám mezi křižovatkami na Znojmo a Pelhřimov. V ohbí ulice uvidíte budovu naší školy zezadu, osamocenou s velikým bukem v zahradě; do průčelí v ulici Fibichově projdete přilehlou uličkou. Prohlédněte si plánek.

Najdete nás zde