• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Zaměstnanci školy

2024-01-08

UČITELSKÝ SBOR
Jméno a příjmení Předměty E-mailová adresa
Mgr. Kateřina Šimková pečovatelství, seminář z pečovatelství simkova@sosmb.cz
Mgr. Eva Langerová křesťanská etika, informační a komunikační technologie, český jazyk a literatura langerova@sosmb.cz
Mgr. Martin Brzák matematika, fyzika brzak@sosmb.cz
Irena Cupáková psychologie a komunikace, psychologie, biologie a ekologie, pečovatelství, klinická propedeutika, přírodovědný seminář cupakova@sosmb.cz
Amélie Fousková český jazyk a komunikace, literatura, český jazyk a literatura fouskova@sosmb.cz
PhDr. Rostislav Havel, Ph.D.
tělesná výchova havel@sosmb.cz
Mgr. Renata Heřmanová český jazyk a literatura, německý jazyk, dějepis, aplikovaná psychologie hermanova@sosmb.cz
Mgr. Lenka Honová anglický jazyk, psychologie honova@sosmb.cz
PhDr. Martin Hříbek, Ph.D. biologie a ekologie, pedagogika, psychologie, sociální péče, sociální politika hribek@sosmb.cz
Mgr. Lucie Šalomounová hudební výchova a metodika, sborový zpěv salomounova@sosmb.cz
Mgr. Šárka Krajíčková základy hygieny a epidemiologie, zdravotní nauka, učební praxe, seminář z pečovatelství krajickova@sosmb.cz
Mgr. Martina Malenová výtvarná výchova a metodika, speciální pedagogika malenova@sosmb.cz
Ing. Pavel Mottl chemie, biologie a ekologie, základy ekonomiky Mottl@sosmb.cz
Ing. Marie Nováková pedagogika, výpočetní technika, učební praxe novakova@sosmb.cz
Jaroslav Neubauer výpočetní technika, společenskovědní seminář, občanská nauka neubauer@sosmb.cz
Aaron Osice Phillip konverzace v anglickém jazyce phillip@sosmb.cz
Mgr. Smolíková Michaela zdravotní nauka, učební praxe smolikova@sosmb.cz
Mgr. Barbora Šimková výtvarná výchova a metodika, speciální pedagogika, aplikovaná psychologie simkovab@sosmb.cz
Mgr. Marcela Šlapalová anglický jazyk slapalova@sosmb.cz
Mgr. Lubomír Voneš výpočetní technika, fyzika vones@sosmb.cz
EXTERNÍ UČITELÉ
Jméno a příjmení Předměty E-mailová adresa
Mgr. Jana Dubová odborný výcvik, ošetřovatelská péče, ošetřovatelské postupy, výchova ke zdraví dubova@sosmb.cz
Aneta Hvězdová zdravotní tělesná výchova hvezdovaa@sosmb.cz
Mgr. Marie Doležalová aktivizační metody dolezalovam@sosmb.cz
DALŠÍ ZAMĚSTNANCI
Jméno a příjmení Zařazení E-mailová adresa
Gabriela Kleilová hospodářka kleilova@sosmb.cz
Anna Brychtová sekretářka brychtova@sosmb.cz
Blanka Milfaitová vedoucí kuchařka milfaitova@sosmb.cz
Vladimír Veselý technický pracovník
Jana Pošteková kuchařka
Marta Formáčková kuchařka
Alena Andělová kuchařka
Anna Cafourková provozní pracovnice
Jana Vaňková provozní pracovnice
Helena Vykukalová provozní pracovnice
Ing. Josef Vrzák správce ICT vrzak@sosmb.cz
DOMOV MLÁDEŽE
Jméno a příjmení Zařazení E-mailová adresa
Lenka Blyznecová vedoucí vychovatelka blyznecova@sosmb.cz
Daniela Kamírová vychovatelka kamirova@sosmb.cz
Blanka Porvažníková
vychovatelka porvaznikova@sosmb.cz
Emilie Koblihová vychovatelka koblihova@sosmb.cz
Marie Kůsová provozní pracovnice domov@sosmb.cz