• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Maturita 2023

29. 3. 2023
20. 3. 2023

Pozvánka k písemné části maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka

Milé maturantky, milí maturanti,
zveme Vás na písemnou část maturitní zkoušky z českého jazyka, která proběhne dne 4. 4. 2023. Písemná část z anglického jazyka proběhne dne 5. 4. 2023.  Na obě zkoušky je třeba se dostavit mezi 7.45 až 8.00. Každá zkouška bude zahájena v 8.15. Po zahájení zkoušky již není možné zkoušku konat. Pokud se zpozdíte nebo se nebudete moci ke zkoušce dostavit, je nezbytné se neprodleně omluvit a do tří dnů doručit písemnou omluvu ředitelce školy, jinak termín propadá. 

14. 02. 2023

Pozvánka k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky 2023

Dne 14. 2. 2023 byly odeslány na kontaktní e-mail maturantů pozvánky k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky. Zkontrolujte si prosím, zda informace v přiložené pozvánce odpovídají údajům na přihlášce k maturitní zkoušce a případné chyby ohlaste do 5 pracovních dnů. Doporučujeme se zaregistrovat na výsledkový portál žáka (kód VPŽ je uveden na pozvánce).


20. 12. 2022

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce 2023 Jaro

Dne 20. 12. 2022 byl odeslán na kontaktní e-mail maturantů výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Zkontrolujte si prosím, zda informace obsažené v přiloženém výpisu odpovídají Vaší přihlášce k maturitní zkoušce. Pokud zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu nejpozději do 6. 1. 2023 prostřednictvím e-mailu vrzak@sosmb.cz nebo svého třídního učitele.


15. 11. 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce 2023 Jaro

Přihlášku k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky je nutné podat ředitelce školy nejpozději do 1. 12. 2022. Informace k přihlašování k maturitní zkoušce naleznete také na https://maturita.cermat.cz, facebookovém profilu Udělám maturitu, nebo u svého třídního učitele. Nejpozději do 21. 11. 2022 jste povinni nahlásit případné nesrovnalosti v předvyplněných údajích.

Studenti čtvrtých ročníků dostanou vytisknutou přihlášku od svých třídních učitelů ve škole. Zkontrolujte a případně opravte kontaktní adresu, přihlášku vyplňte a podepište a odevzdejte vašim třídním učitelům. Pokud jste požádali o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, přiložte doporučení ze školského poradenského zařízení.

Studenti, kteří se hlásí k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce si vytisknou přihlášku z přílohy emailu. Vytisknuté přihlášky vyplňte a podepište a vhoďte do schránky školy u hlavního vchodu. Vyplněné a podepsané přihlášky můžete rovněž oskenovat a zaslat na e-mail odesílatele. Profilové zkoušky označené v přihlášce 6)  žák nekoná. Formální přihlášení ke zkoušce slouží pouze pro přepočet výsledku.
Případné problémy můžete řešit e-mailem na kontaktvrzak@sosmb.cz nebo simkova@sosmb.cz


12. 10. 2022

Podání přihlášky

Přihláška k maturitní zkoušce bude odeslána na kontaktní e-mail maturantů. Termín odeslání bude uveden na webových stránkách školy. Přihlášku odevzdejte ředitelce školy nejpozději do 1. prosince 2022.

 

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák ředitelce školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.