• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Maturita 2024

29. 5. 2024
15. 05. 2024

Výsledky didaktických testů maturitní zkoušky

Na kontaktní e-mail byly dnes 15. 5. 2024 odeslány protokoly o výsledcích didaktických testů.


27. 03. 2024

Pozvánka na písemnou část maturitní zkoušky 2024 z anglického a českého jazyka

Milé maturantky, milí maturanti,
zveme Vás na písemnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka, která proběhne dne 3. 4. 2024. Písemná část z českého jazyka proběhne dne 4. 4. 2024. Na obě zkoušky je třeba se dostavit mezi 7.45 až 8.00. Administrace každé zkoušky bude zahájena v 8.15. Po zahájení zkoušky již není možné zkoušku konat. Pokud se zpozdíte nebo se nebudete moci ke zkoušce dostavit, je nezbytné se neprodleně omluvit a do tří dnů doručit písemnou omluvu ředitelce škole, jinak termín propadá.


07. 02. 2024

Pozvánka k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky 2024 Jaro

Dnes byly odeslány na kontaktní e-mail maturantů pozvánky k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky. Zkontrolujte si, zda informace v přiložené pozvánce odpovídají údajům na přihlášce k maturitní zkoušce a případné chyby ohlaste třídnímu učiteli. Doporučujeme se zaregistrovat na výsledkový portál žáka (kód VPŽ je uveden na pozvánce).


21. 11. 2023

Přihlášky k maturitní zkoušce 2024 Jaro

Na kontaktní e-mail maturantů byly odeslány 20. 11. 2024 přihlášky k maturitním zkouškám. Přihlášku k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky je nutné podat ředitelce školy nejpozději do 1. 12. 2023. Informace k přihlašování k maturitní zkoušce naleznete také na https://maturita.cermat.cz, facebookovém profilu Udělám maturitu, nebo u svého třídního učitele. Nejpozději do 24. 11. 2023 jste povinni nahlásit případné nesrovnalosti v předvyplněných údajích.

Studenti čtvrtých ročníků dostanou vytisknutou přihlášku od svých třídních učitelů ve škole. Zkontrolujte a případně opravte kontaktní adresu, přihlášku vyplňte a podepište a odevzdejte vašim třídním učitelům. Pokud jste požádali o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, přiložte doporučení ze školského poradenského zařízení.

Studenti, kteří se hlásí k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce si vytisknou přihlášku z přílohy emailu. Vytisknuté přihlášky vyplňte a podepište a vhoďte do schránky školy u hlavního vchodu. Vyplněné a podepsané přihlášky můžete rovněž oskenovat a zaslat na e-mail odesílatele.
Případné problémy můžete řešit e-mailem na kontaktvrzak@sosmb.cz nebo simkova@sosmb.cz


27. 09. 2023

Termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky 2024 Jaro

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou se konat 2.-7. května 2024.


26. 09. 2023

Kontaktní email maturanta

Pozvánka k didaktickým testům maturitní zkoušky a další dokumenty budou odesílány na soukromý kontaktní email maturanta, který uvedete na přihlášce k maturitní zkoušce. 

 

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák ředitelce školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.