• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Maturita 2024

7. 12. 2023
21. 11. 2023

Přihlášky k maturitní zkoušce 2024 Jaro

Na kontaktní e-mail maturantů byly odeslány 20. 11. 2024 přihlášky k maturitním zkouškám. Přihlášku k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky je nutné podat ředitelce školy nejpozději do 1. 12. 2023. Informace k přihlašování k maturitní zkoušce naleznete také na https://maturita.cermat.cz, facebookovém profilu Udělám maturitu, nebo u svého třídního učitele. Nejpozději do 24. 11. 2023 jste povinni nahlásit případné nesrovnalosti v předvyplněných údajích.

Studenti čtvrtých ročníků dostanou vytisknutou přihlášku od svých třídních učitelů ve škole. Zkontrolujte a případně opravte kontaktní adresu, přihlášku vyplňte a podepište a odevzdejte vašim třídním učitelům. Pokud jste požádali o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, přiložte doporučení ze školského poradenského zařízení.

Studenti, kteří se hlásí k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce si vytisknou přihlášku z přílohy emailu. Vytisknuté přihlášky vyplňte a podepište a vhoďte do schránky školy u hlavního vchodu. Vyplněné a podepsané přihlášky můžete rovněž oskenovat a zaslat na e-mail odesílatele.
Případné problémy můžete řešit e-mailem na kontaktvrzak@sosmb.cz nebo simkova@sosmb.cz


27. 09. 2023

Termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky 2024 Jaro

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou se konat 2.-7. května 2024.


26. 09. 2023

Kontaktní email maturanta

Pozvánka k didaktickým testům maturitní zkoušky a další dokumenty budou odesílány na soukromý kontaktní email maturanta, který uvedete na přihlášce k maturitní zkoušce. 

 

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák ředitelce školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.