• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Maturita 2023

2022-10-12

15. 11. 2022

Přihlášky k maturitní zkoušce 2023 Jaro

Přihlášku k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky je nutné podat ředitelce školy nejpozději do 1. 12. 2021. Informace k přihlašování k maturitní zkoušce naleznete také na https://maturita.cermat.cz, facebookovém profilu Udělám maturitu, nebo u svého třídního učitele. Nejpozději do 21. 11. 2022 jste povinni nahlásit případné nesrovnalosti v předvyplněných údajích.

Studenti čtvrtých ročníků dostanou vytisknutou přihlášku od svých třídních učitelů ve škole. Zkontrolujte a případně opravte kontaktní adresu, přihlášku vyplňte a podepište a odevzdejte vašim třídním učitelům. Pokud jste požádali o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, přiložte doporučení ze školského poradenského zařízení.

Studenti, kteří se hlásí k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce si vytisknou přihlášku z přílohy emailu. Vytisknuté přihlášky vyplňte a podepište a vhoďte do schránky školy u hlavního vchodu. Vyplněné a podepsané přihlášky můžete rovněž oskenovat a zaslat na e-mail odesílatele. Profilové zkoušky označené v přihlášce 6)  žák nekoná. Formální přihlášení ke zkoušce slouží pouze pro přepočet výsledku.
Případné problémy můžete řešit e-mailem na kontaktvrzak@sosmb.cz nebo simkova@sosmb.cz

 


12. 10. 2022

Podání přihlášky

Přihláška k maturitní zkoušce bude odeslána na kontaktní e-mail maturantů. Termín odeslání bude uveden na webových stránkách školy. Přihlášku odevzdejte ředitelce školy nejpozději do 1. prosince 2022.

 

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák ředitelce školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.