• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Projekty

Název výzvy

 

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 

Název projektu

 

Podpora pedagogů

 

Registrační číslo projektu

 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007974

 

Doba realizace projektu

 

1.9.2017-31.8.2019

 

Jednotlivé šablony, které postupně realizujeme v rámci projektu

 

III./2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP min 8h – osobnostně sociální  rozvoj, čtenářská gramotnost
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP min 16h – osobnostně sociální rozvoj
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP min 24h – cizí jazyky, ICT
III/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na inkluzi – DVPP min 80h
III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma

 

Zapojení pedagogové

 

Mgr. Bohdana Jakubíková
Mgr. Marie Janová
Mgr. Soňa Jurkovičová
Mgr. Eva Langerová
Mgr. Lenka Honová
PhDr. Marie Hornová
Mgr. Šárka Krajíčková
Mgr. Milan Skála
Mgr. Kateřina Šimková
Martina Malenová
Mgr. Marcela Meszárošová
Ing. Marie Nováková
Mgr. Jitka Turečková
Mgr. Pavel Tůma

Financováno za pomocí EU

Logo-EU
Logo-MSMT