• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Ukončené a realizované projekty

 

Šablony pro SŠ a VOŠ II

Financováno za pomocí EU

Logo_EU_a_text
Logo_MSMT_a_text
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR
Název projektu: Podpora pedagogů II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016234
Doba realizace projektu: 1.9.2019 - 31.8.2021

 

 

Jednotlivé šablony, které postupně realizujeme v rámci projektu:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj

2.III./7  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ  - DVPP v rozsahu 8h a to v oblasti: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální  rozvoj, kariérové vzdělávání, projektová výuka, polytechnické vzdělávání.

2.III/10  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ

2.III/16  Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Aktivity rozvíjející ICT v SŠ

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21 Projektový den ve škole

2.III/22 Projektový den mimo školu

Spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností

realizované dvouhodinové setkání

Pedagogové školy zapojení v projektu Šablony II.

Ing. Martin Brzák

Mgr. Bohdana Jakubíková

Mgr. Marie Janová

Mgr. Eva Langerová

Mgr. Lenka Honová

PhDr. Marie Hornová

Mgr. Šárka Krajíčková

Mgr. Kateřina Šimková

RNDr. Jitka Macháčková

Mgr. Martina Malenová

Ing. Marie Nováková

Mgr. Jitka Turečková

Cupáková Irena

Mgr. Lubomír Voneš

Mgr. Ivan Zápotočný