• +420 567 303 782
  • sosmb@sosmb.cz

Časový plán na leden 2020

Časový plán školního roku  2019/2020 6.1. Začátek vyučování 9.1. Tříkrálové zpívání sboru 16.1. Den otevřených dveří             13  –  17 hod. 17.1. Výtvarná exkurze                      2.A  a  2.B 27.1. Pedagogická rada: hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2019/2020 30.1. Zpívání sboru  v kostele u sv. Jakuba v Jihlavě   8,00 hod. 30.1. Ukončení prvního pololetí školního  roku

Zobrazit více

Maturitní zkoušky – MZ2020 Jaro

Studenti přihlášení k maturitní zkoušce MZ2020 Jaro obdrží nejpozději 18.12.2019 na kontaktní adresu informační e-mail. V příloze tohoto e-mailu je výpis přihlášky k MZ, který slouží ke kontrole údajů zadaných v přihlášce. Případné chyby bez prodlení hlaste třídním učitelům nebo napište na e-mail vrzak@sosmb.cz. Další informace naleznete na webových stránkách v části Pro studenty-Informace k

Zobrazit více

Nejlepší v kraji Vysočina

V rámci veřejné sbírky Bílá pastelka vybrala dvojice z naší školy Barbora Josková a Stela Syrovátková (třída 2. B) částku 6 893 Kč. Jako nejlepší v Kraji Vysočina byla děvčata pozvána do Prahy. Slavnostní vyhlášení nejlepších krajských dvojic proběhlo 15. 11. 2019 v rezidenci primátora hlavního města Prahy.  

Zobrazit více