• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Kontakt

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava
Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava

 

číslo účtu: 1465180309/0800

IČO: 00380661
IZO školy: 110012542
REDIZO: 600014771
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: 688mbm6
▼ JMÉNO A PŘÍJMENÍ e-mailová adresa TELEFON 
Mgr. Kateřina Šimková - ředitelka školy simkova@sosmb.cz +420 603 946 083
Mgr. Eva Langerová - zástupkyně ředitele školy, statutární zástupce
langerova@sosmb.cz +420 733 113 970
Gabriela Kleilová - hospodářka kleilova@sosmb.cz +420 567 303 782
Anna Brychtová - sekretářka brychtova@sosmb.cz +420 567 303 782
+420 739 121 448
Mgr. Luboš Kliment - pověřenec pro ochranu osobních údajů gdpr@akkliment.cz +420 776 233 879
sekretariát školy sosmb@sosmb.cz  +420 739 121 448 
domov mládeže domov@sosmb.cz  +420 566 440 302
+420 603 544 024
školní jídelna milfaitova@sosmb.cz   +420 732 254 394

 Osobní návštěvu doporučujeme ohlásit den předem.

Pomocí formuláře můžete poslat krátký vzkaz: