• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Ukončené a realizované projekty

 

Šablony pro SŠ a VOŠ II

Financováno za pomocí EU

Logo_EU_a_text
Logo_MSMT_a_text
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Název projektu: Podpora pedagogů
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007974
Doba realizace projektu: 1.9.2017-31.8.2019

 

Jednotlivé šablony, které postupně realizujeme v rámci projektu

III./2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP min 8h – osobnostně sociální  rozvoj, čtenářská gramotnost

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP min 16h – osobnostně sociální rozvoj

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP min 24h – cizí jazyky, ICT

III/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na inkluzi – DVPP min 80h

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma

 

Zapojení pedagogové

Mgr. Bohdana Jakubíková

Mgr. Marie Janová

Mgr. Soňa Jurkovičová

Mgr. Eva Langerová

Mgr. Lenka Honová

PhDr. Marie Hornová

Mgr. Šárka Krajíčková

Mgr. Milan Skála

Mgr. Kateřina Šimková

Martina Malenová

Mgr. Marcela Meszárošová

Ing. Marie Nováková

Mgr. Jitka Turečková

Mgr. Pavel Tůma