• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
 • sosmb@sosmb.cz

Obsah studia

Studium vycházi z účelu přípravy: zdůrazněny jsou předměty humanitní, přírodovědné pak jen v rozsahu nezbytně potřebném.

Škola je vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat s lidmi, mají k nim dobrý vztah a chtěli by jim při práci přinášet kromě odborné pomoci i něco lidského navíc. I když nejsou třeba ještě rozhodnuti, jaké povolání je pro ně to pravé, poskytne jim naše škola dobré vzdělání, pomůže jim utvářet vztahy ke světu, k lidem i k sobě. A pro budoucnost jim ponechává otevřenou širokou škálu možností dalšího odborného i lidského růstu. Poměrně velký rozsah získaných teoretických i praktických znalostí pomáhá absolventům i při zařazování do zaměstnání.

 

Vyučujeme předměty:

 • - všeobecné: čeština, němčina nebo angličtina, matematika, společenské vědy
 • - odborné: psychologie obecná i patologická, obecná a speciální pedagogika zdravotnická příprava a právo
 • - výchovy: výtvarná, hudební, tělesná a zdravotní tělesná, křesťanská etika (jde o výchovu lidských vztahů)
 • - praktické: práce na počítači, psaní strojem, obchodní korespondence, účetnictví
 • - praxe: v nemocnicích, v dětských a školských zařízeních, v sociálních ústavech

 

Studium je ukončeno maturitní zkouškou:

Žák se přihlásí k vykonání maturitní zkoušky v zákonem stanoveném termínu.
Společná část:
Žák vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury a dále z cizího jazyka (německý nebo anglický jazyk) nebo z matematiky.
Profilová část:
a) Povinné zkoušky

Pedagogika a speciální pedagogika – ústní zkouška před zkušební komisí

Žák si volí jeden z těchto předmětů:

 • zdravotní nauka a pečovatelství – ústní zkouška a seminární práce
 • sociální péče a sociální politika – ústní zkouška

Praktická maturita

 • část zdravotnická a sociální
 • část pedagogická - praktický výstup z Vv/Hv, součástí zkoušky je předložení pedagogického zásobníku a seminární práce

b) Nepovinné zkoušky
1. Žák může vykonat nepovinou zkoušku až ze dvou předmětů:

 • biologie
 • základy společenských věd
 • výtvarná výchova a metodika
 • hudební výchova a metodika

Učební plán zde.