• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Podmínky studia

• Studium je čtyřleté, denní a zakončené maturitou.

• Ke studiu můžeme přijmout v každém ročníku 60 uchazečů.

• Studium je bezplatné, bezplatnost však není znakem nižší kvality. Máme výborné učitele i technické vybavení.

• Pro naše studentky a studenty máme vlastní domov mládeže a jídelnu s celodenním provozem.

• Škola je církevní  - neznamená to však žádné omezení pro výběr uchazečů, naše škola je přístupná všem. Názorová svoboda

  je stejná jako na školách státních. Jde nám zejména o výchovu k lidství  a laskavým vzájemným vztahům.

• Studenti mají u nás možnost pokračovat nebo od základů se učit hře na hudební nástroje a sólovému zpěvu.

• Rozvrh hodin je upravený tak, abychom co nejvíce vyšli vstříc dojíždějícím studentům.

• Učební plán (výběr předmětů i jejich hodinové dotace) najdete ve Školních dokumentech.