• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Obsah studia

STUDIUM VYCHÁZÍ ZE ZAMĚŘENÍ OBORU:

Zdůrazněny jsou předměty humanitní, přírodovědné a samozřejmě odborné. Škola je vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat s lidmi, mají k nim dobrý vztah a chtěli by jim při práci přinášet kromě odborné pomoci i něco lidského navíc. Naše škola jim pomůže utvářet vztahy ke světu, k lidem i k sobě. A pro budoucnost jim ponechává otevřenou širokou škálu možností dalšího odborného i lidského růstu.

VYUČUJEME PŘEDMĚTY:

všeobecné: český jazyk, anglický nebo německý jazyk, matematika, společenské vědy
odborné: psychologie obecná i patologická, obecná a speciální pedagogika, zdravotnická příprava a právo
výchovy: výtvarná, hudební, tělesná a zdravotní tělesná, křesťanská etika (jde o výchovu lidských vztahů)
praktické: práce na počítači, obchodní korespondence, ekonomika
praxe: v nemocnicích, v dětských a školských zařízeních, v sociálních zařízeních

Studium je ukončeno maturitní zkouškou:

Žák se přihlásí k vykonání maturitní zkoušky v zákonem stanoveném termínu.

Společná část:

Žák vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury a dále z cizího jazyka (německý nebo anglický jazyk) nebo z matematiky.

Profilová část:

a) Povinné zkoušky

Český jazyk a literatura - písemná práce, ústní zkouška před zkušební komisí

Anglický jazyk - písemná práce, ústní zkouška před zkušební komisí 

Psychologie a speciální pedagogika – ústní zkouška před zkušební komisí

Pozn.: Pokud si žák vybral matematiku, profilovou část z cizího jazyka žák nekoná.

 

Žák si volí jeden z těchto předmětů:

Zdravotní nauka a pečovatelství – ústní zkouška

Sociální péče a sociální politika – ústní zkouška

 

Praktická maturita

Zdravotnická a sociální část

Pedagogická část - praktický výstup z Vv nebo Hv, součástí zkoušky je předložení pedagogického zásobníku a kazuistiky

b) Nepovinné zkoušky
Žák může vykonat nepovinnou zkoušku až ze dvou předmětů:

Biologie

Základy společenských věd

Výtvarná výchova a metodika

Hudební výchova a metodika