• +420 567 303 782
  • sosmb@sosmb.cz

Zaměstnanci školy

Učitelský sbor

Jméno a příjmení

Předměty

E-mailová adresa

Mgr. Lukáš Válka

dějepis

valka@sosmb.cz

PhDr. Marie Hornová

německý jazyk

hornova@sosmb.cz

Mgr. Eva Langerová

křesťanská etika, český jazyk, komunikace v českém jazyce

langerova@sosmb.cz

Mgr. Martin Brzák

matematika

brzak@sosmb.cz

Irena Cupáková

psychologie, předměty večerního studia

cupakova@sosmb.cz

Mgr. Lenka Honová

anglický jazyk, psychologie

honova@sosmb.cz

Mgr. Marie Janová

německý jazyk, český jazyk, komunikace v českém jazyce

janova@sosmb.cz

Mgr. Petra Jarošová

anglický jazyk

jarosova1@sosmb.cz

Mgr. Bohdana Jakubíková

český jazyk, němčina, komunikace v českém jazyce

jakubikova@sosmb.cz

Mgr. Jana Kočí

český jazyk, základy společenských věd, komunikace v českém jazyce

koci@sosmb.cz

Mgr. Šárka Krajíčková

zdravotní příprava, pečovatelství, sociální politika, sociální péče, praxe

krajickova@sosmb.cz

RNDr. Jitka Macháčková

biologie, chemie, zdravotní tělesná výchova

machackova@sosmb.cz

Mgr. Martina Malenová

výtvarná výchova, pedagogika a psychologie, spec. pedagogika

malenova@sosmb.cz

Ing. Marie Nováková

praxe, obchodní korespondence, technika administrativy

novakova@sosmb.cz

Mgr. Bohdan Sroka

hudební výchova a metodika

sroka@sosmb.cz

Mgr. Barbora Šimková

výtvarná výchova, speciální pedagogika, pedagogika

simkovab@sosmb.cz

Mgr. Kateřina Šimková

zdravotní příprava, pečovatelství, sociální politika, sociální péče, praxe

simkova@sosmb.cz

Mgr. Jitka Turečková

anglický jazyk

tureckova@sosmb.cz

Mgr. Lubomír Voneš

výpočetní technika, fyzika

vones@sosmb.cz

Mgr. Ivan Zápotočný

tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova

zapotocny@sosmb.cz

 

Externí učitelé

Jméno a příjmení

Předměty

E-mailová adresa

Veronika Švomová

hudební výchova a metodika

 

Mgr. Hana Vláčilová

aplikovaná psychologie

vlacilova@sosmb.cz

 

Další zaměstnanci

Jméno a příjmení

Zařazení

E-mailová adresa

Vladimír Veselý

technický pracovník

vesely@sosmb.cz

Blanka Milfaitová

vedoucí jídelny

milfaitova@sosmb.cz

Jana Pošteková

kuchařka

 

Marta Formáčková

kuchařka

 

Alena Andělová

kuchařka

 

Miroslava Rokosová

hospodářka

rokosova@sosmb.cz

Anna Brychtová

sekretářka

brychtova@sosmb.cz

Anna Cafourková

provozní pracovnice

 

Jana Vaňková

provozní pracovnice

 

 

Domov mládeže

Jméno a příjmení

Zařazení

E-mailová adresa

Mgr. Jana Kuncová

ved. vychovatelka

domov@sosmb.cz

Mgr. Lenka Vetchá

vychovatelka

domov@sosmb.cz

Marie Kůsová

provozní pracovnice

domov@sosmb.cz

Mgr. Iveta Brathová

vychovatelka

domov@sosmb.cz