• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Uplatnění absolventů

S maturitou máte otevřeny cesty na všechny vysoké  a samozřejmě i na vyšší odborné školy.

 

NA  VYSOKÝCH  ŠKOLÁCH  studují naši absolventi nejen UČITELSKÉ OBORY, ale i další obory, kde mohou uplatnit své znalosti z psychologie, pedagogiky a zejména též ze SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY, která se učí jen na několika málo školách. Řada našich absolventů působí jako učitelé základních a mateřských škol.

 

Někteří naši absolventi studují  NA  VYŠŠÍCH  ODBORNÝCH ŠKOLÁCH   převážně ZDRAVOTNICKÉHO a  PEDAGOGICKÉHO  zaměření.  Najdete je jako plně kvalifikované pracovníky často v nemocnicích.

 

Kdo odchází přímo DO  PRAXE, může se uplatnit V SOCIÁLNÍCH,  DĚTSKÝCH  I  ŠKOLSKÝCH  zařízeních, v ADMINISTRATIVĚ a ve všech pracovních zařazeních, kde je požadována maturita. Široké spektrum získaných znalostí (prohlédněte si náš učební plán)  dává k tomu dobré předpoklady.

 

Naše škola se však může pochlubit i absolventy, kteří se uplatňují i v nestandardních oborech: jedna absolventka má vlastní výtvarnou dílnu, dva absolventi pracují jako archeologové, tři absolventky po dalším studiu na konservatoři učí nástrojovou hru na ZUŠ, jedna z absolventek je úspěšnou manažerkou v obchodním podniku, jedna dokončuje právě studium na fakultě všeobecného lékařství Karlovy univerzity.       

 

KAM SE DOSTALI NAŠI ABSOLVENTI  v posledních třech letech.

 

Ze zpráv které má škola k disposici vychází tento přehled:

43,3% studuje na vysokých školách.

27.5% na vyšších odborných školách,

2,9% na jazykových školách

1,7% na konzervatořích.

Z těch, kteří dále nestudují, je zaměstnáno

14,7%  jako pedagogičtí, sociální a zdravotničtí pracovníci,

9,1% v administrativě a v jiných oborech - a pouze 0,8% je nezaměstnaných.