• +420 567 303 782
  • sosmb@sosmb.cz

Pouť do Petrovic

Dne 29. 6. 2020 pořádáme pouť do Petrovic. Zvou Vás zejména budoucí pan ředitel a budoucí školní kaplan (současné vedení a učitelé samozřejmě také). Je to pro nás příležitost se seznámit s Vámi. Pro Vás to může být náhrada zrušených výletů, příležitost setkat se zase osobně se spolužáky, pobýt v přírodě a pozdvihnout mysl k

Zobrazit více

Konzultační a třídnické hodiny od 9. 6. 2020

Dne 4. 6. bylo ukončeno přihlašování žáků na konzultace. S ohledem na celkem malý zájem ze strany žáků budou dobrovolné konzultace od 9. 6. 2020 probíhat podobně jako u maturitních ročníků v maximálním počtu 15 osob ve skupině. Na tomto odkazu je ke stažení přehled vyučujících a jejich konzultačních hodin. Současně zde najdete i termíny

Zobrazit více

Časový plán na červen 2020

Časový plán školního roku  2019/2020 Červen 1.6. – 2.6. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky od 8.6. možnost konzultací a třídnických hodin žáků 1. – 3. ročníků 8.6. Přijímací zkoušky do prvního ročníku školního roku 2020/2021 9.6. – 18.6. Ústní maturitní zkoušky – 4. A a 4. B 22.6. Uzavření klasifikace 1. – 3. ročníků

Zobrazit více

Nejlepší v kraji Vysočina

V rámci veřejné sbírky Bílá pastelka vybrala dvojice z naší školy Barbora Josková a Stela Syrovátková (třída 2. B) částku 6 893 Kč. Jako nejlepší v Kraji Vysočina byla děvčata pozvána do Prahy. Slavnostní vyhlášení nejlepších krajských dvojic proběhlo 15. 11. 2019 v rezidenci primátora hlavního města Prahy.  

Zobrazit více