• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Vytvořil: Lubomír Voneš

Každoročně se studenty 3. ročníku navštěvujeme Domov Kamélie Křižanov. Tentokrát jsme nejeli přímo do Křižanova, ale vybrali jsme domácnosti Za Horou ve Velkém Meziříčí z důvodu nejsnazší dostupnosti.

V rámci projektu si studenti připravili pro klienty program, který byl zaměřen na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, které jsou u nich oblíbené a přispívají k získávání jejich větší samostatnosti a k upevňování sociálních a pracovních návyků. Při práci jsme respektovali jedinečnost každého klienta a jeho práva. Snažili jsme se společně podporovat jejich aktivní nasazení při práci a poskytovali jim takovou míru podpory, kterou nezbytně potřebovali.

Pro aktivizaci klientů jsme vybrali tyto činnosti:

První aktivizační technika spočívala v přípravě občerstvení. To připravovali klienti ve spolupráci se studenty naší školy pod vedením učitelky odborné praxe, výtvarné výchovy a sociální pracovnice. V rámci této činnosti byla u klientů podpořena soběstačnost v běžných denních činnostech. Bylo zřejmé, že klienti jsou na druh této činností zvyklí. Přesvědčili jsme se, že činnost klientům vyhovovala, což dávali najevo svým nadšením a zvýšenou komunikací se studenty.

 

Druhá aktivizační technika malba kávou. Příprava před malováním kávou byla doplněna ukázkami tvorby a motivací klientů ze strany studentů, učitelů i sociální pracovnice. Studenti se snažili vést klienty k samostatnosti a vlastnímu tvoření. Malování kávou byla pro klienty i pracovníky v chráněném bydlení nová zkušenost. Popíjení kávy a malování kávou zprostředkovává klientům vícesmyslový prožitek. Tato technika zaujala i sociální pracovnici a další pracovnice v sociálních službách, které byly přítomny, a sdílely prožitek z tvůrčí činnosti s klienty.  Samotná kreativní činnost byla propojena s povídáním si s klienty o samotné práci a následné zhodnocení.

 

 

Datum: 4. října 2021

Zapsala: Marie Nováková