• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Vytvořil: Josef Vrzák

Zpracováno: 19. 5. 2021, 11.30

Výsledková listina přijímacích zkoušek 

V případě, že prvních 60 uchazečů v pořadí neodevzdá zápisové lístky, mohou být další uchazeči (61. a následující) přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole na oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů, nejpozději do 2. června 2021.

Další informace sledujte v části Zájemci o studium.