• +420 567 303 782
  • sosmb@sosmb.cz

Zájemci o studium

 

Přijímací řízení

(kritéria a další informace k přijímacímu řízení)

 

NOVÉ 4. kolo

přijímacího řízení na Střední odbornou školu sociální u Matky Boží Jihlava

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení na Střední odbornou školu sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava do následujících oborů vzdělávání:

a)75-41-M/01 Sociální činnost pro školní rok 2020/21
b)53-41-H/01 Ošetřovatel
c)75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – ve zkrácené formě studia
Další informace a kritéria naleznete v odkazu: Vyhlášení přijímacích zkoušek - 4.kolo  

Přihlášky přijímáme do 19. 8. 2020 

 


Výsledky 2.kola přijímacího řízení

Byli přijati všichni uchazeči o studium  oboru Sociální činnost 75-41-M/01. Rozhodnutí o přijetí je k vyzvednutí i v kanceláři školy. Zápisový lístek odevzdejte osobně v kanceláři školy do 8.7.2020 a nebo zašlete poštou.

 

Přijímací řízení - výsledková listina

Vážení rodiče, vážení uchazeči o studium,

pokud jste se rozhodli studovat na naši škole, prosíme doručte do naší školy vyplněný zápočtový lístek a to nejpozději do 23. 6. 2020. Doručit ho můžete osobně do kanceláře školy nebo zašlete poštou. Rozhodnutí o přijetí obdržíte rovněž v kanceláři školy od úterý 16. 6. v úředních hodinách od 8.00 - 15.00.

Případně vaše dotazy zodpovíme na kontaktním tel. čísle 567 303 782. 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na Střední odbornou školu sociální u
Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava do následujících oborů vzdělávání:

a)75-41-M/01 Sociální činnost pro školní rok 2020/21
b)53-41-H/01 Ošetřovatel
c)75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – ve zkrácené formě studia
Další informace a kritéria naleznete: Vyhlášení přijímaček - 2.kolo
Prosíme nejpozději do 11.6.2020 zašlete omluvy nepřítomnosti na přijímací zkoušce v naší škole, případně zavolejte na náš telefon 567 303 782
15.6.2020 Budou zpřístupněny výsledky z řádného termínu
23.6.2020 Náhradní termín
26.6.2020 Výsledky uchazečů z náhradního termínu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VPRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK

 

 Pro čtyřleté obory vzdělávání vyhlásilo ministerstvo termín jednotné přijímací zkoušky
na pondělí 8. června 2020
.

19.5.2020 byly odeslány na kontaktní e-mail pozvánky k přijímacím zkouškám do prvního ročníku Střední odborné školy sociální u Matky Boží Jihlava

20.5.2020 byly odeslány na kontaktní adresu písemné pozvánky k přijímacím zkouškám do prvního ročníku Střední odborné školy sociální u Matky Boží Jihlava.

Prosíme o vyplnění dokumentu ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, který můžete stáhnout na této stránce. Pokud nemáte možnost vytisknout dokument, dostanete formulář po vstupu do budovy. Za nezletilého žáka podepíše dokument zákonný zástupce nezletilého.

Náš školní vzdělávací program je ve srovnání s jinými úzce specializovanými školami podobného zaměření koncipován široce a dává našim absolventům možnost pracovního zařazení a dalšího studia nejen v oblasti sociální a ve školství, ale též ve zdravotnictví a v administrativě.

Děkujeme našim studentkám a studentům

 

 

Studentky a studenti vyšších ročníků naší školy jsou zařazeni v této náročné době ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na obrázku vidíte dvě z nich. Mladší naše studentky pomáhají též šitím roušek. Děkujeme jim všem za jejich práci, přejeme jim, aby to vše přestáli bez úhony na vlastním zdraví. Máme radost i z toho, že jejich nasazením se též prokazuje mnohostrannost a význam vzdělání na naší škole i na jiných školách tohoto typu.