• +420 567 303 782
  • sosmb@sosmb.cz

Zájemci o studium

 

Přijímací řízení

(kritéria a další informace k přijímacímu řízení)

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VPRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

 Pro čtyřleté obory vzdělávání vyhlásilo ministerstvo termín jednotné přijímací zkoušky
na pondělí 8. června 2020
.

19.5.2020 byly odeslány na kontaktní e-mail pozvánky k přijímacím zkouškám do prvního ročníku Střední odborné školy sociální u Matky Boží Jihlava

NOVÉ

20.5.2020 byly odeslány na kontaktní adresu písemné pozvánky k přijímacím zkouškám do prvního ročníku Střední odborné školy sociální u Matky Boží Jihlava.

Prosíme o vyplnění dokumentu ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, který můžete stáhnout na této stránce. Pokud nemáte možnost vytisknout dokument, dostanete formulář po vstupu do budovy. Za nezletilého žáka podepíše dokument zákonný zástupce nezletilého.

Náš školní vzdělávací program je ve srovnání s jinými úzce specializovanými školami podobného zaměření koncipován široce a dává našim absolventům možnost pracovního zařazení a dalšího studia nejen v oblasti sociální a ve školství, ale též ve zdravotnictví a v administrativě.

Děkujeme našim studentkám a studentům

 

 

Studentky a studenti vyšších ročníků naší školy jsou zařazeni v této náročné době ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na obrázku vidíte dvě z nich. Mladší naše studentky pomáhají též šitím roušek. Děkujeme jim všem za jejich práci, přejeme jim, aby to vše přestáli bez úhony na vlastním zdraví. Máme radost i z toho, že jejich nasazením se též prokazuje mnohostrannost a význam vzdělání na naší škole i na jiných školách tohoto typu.