• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Uchazeči o studium

2022-06-01

Bylo ukončeno 3. kolo přijímacího řízení na obor Ošetřovatel

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na oboru Ošetřovatel. Přihlášky je možné posílat do 15. 8. 2022.

Rozhodnutí o neotevření studia

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava rozhodla o neotevření studia v oboru Pedagogika pro asistenty ve školství ve školním roce 2022/23.

Odůvodnění: nedostatečný počet zájemců o studium.

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

na Střední odbornou školu sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava do následujících oborů vzdělávání:

•75-41-M/01 Sociální činnost – denní studium pro školní rok 2022/23. Bude se konat v pondělí 30. 5. 2022 v 9:00. Přihlášky přijímáme do 23. 5. 2022. Přihlášku můžete zaslat poštou nebo donést osobně do kanceláře školy od 8:00 do 14:00 hod. Součástí přijímacího řízení je krátký motivační rozhovor a hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání tj. průměrný prospěch 8. a 1. pololetí 9. třídy.

•53-41-H/01 Učební obor Ošetřovatel – večerní studium. Do 1. ročníku školního roku 2022/2023 bude přijato 30 uchazečů. Termín odevzdání přihlášek je nejpozději do 27. 5. 2022. Přijímáme uchazeče se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ a zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

Další podrobnosti najdete v dokumentu Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy v přízemí školy a na webových stránkách školy nejpozději do 31. 5. 2022.

Výsledková listina 2. kola přijímacího řízení - zveřejněno 30. 5. 2022, 14:50

 

1. kolo přijímacího řízení

Výsledková listina přijímacích zkoušek - zpracováno: 28. 4. 2022, upraveno 9.5.2022

V případě, že prvních 62 uchazečů v pořadí neodevzdá zápisové lístky, mohou být další uchazeči (63. a následující) přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení. Odvolání bude obsahovat, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u ředitele školy, o odvolání bude rozhodovat příslušný krajský úřad.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (§ 60 odst. 7 školského zákona):

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole na oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů, nejpozději do 12. května 2022.

 

Termíny prvního kola přijímacího řízení pro  Studijní obor 75-41-M/01 Sociální činnost – denní studium

 

• 1. řádný termín: 12. dubna 2022

• 2. řádný termín: 13. dubna 2022

• 1. náhradní termín: 10. května 2022

• 2. náhradní termín: 11. května 2022

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou odesílány nejpozději 14 dní před konáním zkoušky v řádném termínu, jejich součástí bude i registrační číslo, které uchazeč použije ke zjištění výsledku přijímací zkoušky na výsledkové listině.

  ▼ DOKUMENTY ŠKOLY KE STAŽENÍ
Dokument Odkaz
Přihláška ke studiu - Sociální činnost  pdf ke stažení 
Přihláška k studiu - Sociální činnost  xlsx ke stažení 
Učební plán - Sociální činnost  pdf ke stažení 
Učební plán - Sociální činnost od školního roku 2021/22  pdf ke stažení 
Učební plán - Sociální činnost od školního roku 2022/23  pdf ke stažení 
Přihláška k studiu - Obor OŠETŘOVATEL  pdf ke stažení 
Přihláška k studiu - Obor PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ
 pdf ke stažení 
Přihláška k studiu - Obor OŠETŘOVATEL  xlsx ke stažení 
Přihláška k studiu - Obor PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ  xlsx ke stažení 

 

V tomto školním roce vás zveme na den otevřených dveří:

 

12.11.2021, 8-16 hod.
13. 1.2022, 13-17 hod.
Pokud Vám tento termín nevyhovuje, tak můžete zavolat či poslat email, zprávu na školní Facebook nebo Instagram a domluvit si návštěvu.