• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Maturita 2022

Informace k maturitní zkoušce Jaro 2022

Rozpis profilové části maturitní zkoušky 23. 5. - 24. 5. 2022

Rozpis studentů MZ2022 4A      
Rozpis studentů MZ2022 4B

Jmenné seznamy žáků: písemná část maturitní zkoušky 7. 4. - 8. 4. 2022

Jmenný seznam žáků PUP JA.pdf, Jmenný seznam žáků PUP SE.pdf

Jmenný seznam žáků třídy 4. A.pdf

Jmenný seznam žáků třídy 4.B.pdf, Jmenný seznam žáků třídy 4.B v P2.pdf

 

Přehled důležitých termínů

písemná práce (slohová):

český jazyk - 7. 4. 2022
anglický jazyk - 8. 4. 2022
praktická maturitní zkouška:
25. - 29. 4. 2022
didaktické testy:
matematika - 2. 5. 2022 od 8.00 hod.
anglický jazyk - 2. 5. 2022 od 13.00 hod.
český jazyk - 3. 5. 2022 od 8.00 hod.
profilová část:
23. - 25. 5. 2022

Pozvánka k didaktickým testům maturitní zkoušky 2022

Dnes 10. 2. 2022 byla odeslána na kontaktní e-mailovou adresu pozvánka k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky. Zkontrolujte prosím údaje na přihlášce a případné chyby ohlaste do 5 pracovních dnů.

Doporučujeme se zaregistrovat na výsledkový portál žáka (kód VPŽ je uveden na pozvánce k DT)

Výpis přihlášky k maturitní zkoušce 2022

21. 12. 2021 v 9:00 hod. byl odeslán na kontaktní e-mail maturantů výpis přihlášky k maturitní zkoušce. Zkontrolujte si prosím, zda informace obsažené v přiloženém výpisu odpovídají Vaší přihlášce k maturitní zkoušce. Pokud zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu vrzak@sosmb.cz či telefonního čísla 567303782; 567213915, a to nejpozději do 3. 1. 2022.

 

Přihlášky k maturitní zkoušce 2022 Jaro

Přihlášku k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky je nutné podat řediteli školy nejpozději do 1. 12. 2021.

Studenti čtvrtých ročníků dostanou vytisknutou přihlášku od svých třídních učitelů ve škole. Zkontrolujte a případně opravte kontaktní adresu, přihlášku vyplňte a podepište a odevzdejte vašim třídním učitelům. Pokud jste požádali o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, přiložte doporučení ze školského poradenského zařízení.

Studenti, kteří se hlásí k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce si vytisknou přihlášku z přílohy emailu. Vytisknuté přihlášky vyplňte a podepište a vhoďte do schránky školy u hlavního vchodu. Vyplněné a podepsané přihlášky můžete rovněž oskenovat a zaslat na e-mail odesílatele. Profilové zkoušky označené v přihlášce 7) žák nekoná. Formální přihlášení ke zkoušce slouží pouze pro přepočet výsledku dle bodu 6 článku II vyhlášky č. 405/2020 Sb.
Případné problémy můžete řešit e-mailem na kontakt: vrzak@sosmb.cz nebo simkova@sosmb.cz

 

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.