• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Maturita 2022

Informace k maturitní zkoušce Jaro 2022 - Podzim 2022

Dne 12. 9. 2022 byly odeslány studentům protokoly o výsledcích didaktických testů společné části maturitní zkoušky 2022 podzim

 

Termíny profilové části maturitní zkoušky podzim 2022

Písemná maturitní zkouška z anglického jazyka se bude konat 6. 9. 2022 v jazykové učebně. Sraz je v 8 h, zahájení zkoušky v 8:30 h.

Ústní část maturitní zkoušky se bude konat 13. 9. 2022 ve třídě 3. B od 8.00 dle rozpisu.

Rozpis studentů u maturitní zkoušky 2022 podzim

O těchto termínech byli studenti již dříve informováni prostřednictvím školního mailu.

Pozvánka k didaktickým testům maturitní zkoušky 2022

Dnes 16. 8. 2022 byla odeslána na kontaktní e-mailovou adresu pozvánka k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky. Zkontrolujte prosím údaje na pozvánce a případné chyby ohlaste do 5 pracovních dnů. Doporučujeme se zaregistrovat na výsledkový portál žáka (kód VPŽ je uveden na pozvánce k DT).

Připomínáme, že nezbytnou podmínkou je prokázat se průkazem totožnosti před zahájením každého didaktického testu. Bez prokázání totožnosti nebude uchazeč připuštěn ke konání didaktického testu. Další informace jsou uvedeny na pozvánce v příloze e-mailu.

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce 2022 Podzim 

Na kontaktní e-mail studentů přihlášených k maturitní zkoušce v termínu 2022 Podzim byl odeslán ve středu 27. 7. 2022 „Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce“. Zkontrolujte si prosím, zda informace obsažené v přiloženém výpisu odpovídají přihlášce k maturitní zkoušce. Pokud zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu vrzak@sosmb.cz či telefonního čísla 567303782; 567213915, a to nejpozději do úterý 9. 8. 2022.

Ve Výpisu z přihlášky najdete "Autentizační kód VPŽ", který slouží k autentizaci žáka pro registraci na výsledkový portál žáka (vpz.cermat.cz). Od 1.8. se žáci mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka (žákům registrovaným z jara budou výsledky zaslány automaticky, nemusí tedy svoji registraci obnovovat).

 

Jednotné zkušební schéma didaktických testů v podzimním zkušebním období 2022

Zkoušky společné části MZ se na podzim budou konat v pracovních dnech od čtvrtka 1. září do pondělí 5. září 2022.

Zkoušky se budou konat na spádových školách. Přesná adresa zkušebního místa bude uvedena na pozvánce k didaktickým testům společné části (pozvánky budou zpřístupněny 16. srpna 2022). Výpis bude zaslán na kontaktní e-mail. Případné problémy zasílejte e- mailem na: vrzak@sosmb.cz

Přihlášky k maturitní zkoušce 2022 Podzim

Přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky je nutné podat ředitelce školy nejpozději do 24. 6. 2022 (pátek). Nejpozději do 20. 6. 2022 (pondělí) jste povinni nahlásit případné nesrovnalosti na zaslané přihlášce.

 

Formulář předvyplněné přihlášky k podzimnímu termínu zašleme na váš kontaktní e-mail, předpokládaný datum odeslání je 14. 6. 2022 (úterý). Zde jsou již označené společné a profilové zkoušky, ke kterým se můžete přihlásit. 

Vytisknuté přihlášky vyplňte a podepište a vhoďte do schránky školy u hlavního vchodu nebo odevzdejte v kanceláři školy. Vyplněné a podepsané přihlášky můžete rovněž oskenovat a zaslat na e-mail školy. Případné dotazy řešte s třídními učiteli nebo e-mailem na kontakt: vrzak@sosmb.cz nebo sosmb@sosmb.cz

Přihlášení k podzimnímu termínu MZ není povinné, na složení celé maturitní zkoušky máte 5 let od ukončení studia. Informujte, prosím, vaše třídní učitelky, zda se k podzimnímu termínu budete přihlašovat či nikoli. Pokud se ke zkoušce v pozimním termínu přihlásíte, musíte se jí zúčastnit. Případnou neúčast na zkoušce (z vážného důvodu) musíte omluvit ředitelce školy do 3 dnů od dané zkoušky (lékařským potvrzením apod.).

Případné problémy můžete řešit e-mailem na kontakt: vrzak@sosmb.cz nebo simkova@sosmb.cz

 

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák ředitelce školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.

Rozpis profilové části maturitní zkoušky 23. 5. - 24. 5. 2022

Rozpis studentů MZ2022 4A      
Rozpis studentů MZ2022 4B

Rozpis praktické maturitní zkoušky

Rozpis praktické maturitní zkoušky - zdravotně sociální část      
Rozpis praktické maturitní zkoušky - pedagogická část

Jmenné seznamy žáků: písemná část maturitní zkoušky 7. 4. - 8. 4. 2022

Jmenný seznam žáků PUP JA.pdf, Jmenný seznam žáků PUP SE.pdf

Jmenný seznam žáků třídy 4. A.pdf

Jmenný seznam žáků třídy 4.B.pdf, Jmenný seznam žáků třídy 4.B v P2.pdf

 

Omluva nepřítomnosti u maturitní zkoušky

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku.

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.

 

Přehled důležitých termínů

písemná práce (slohová):

český jazyk - 7. 4. 2022
anglický jazyk - 8. 4. 2022
praktická maturitní zkouška:
25. - 29. 4. 2022
didaktické testy:
matematika - 2. 5. 2022 od 8.00 hod.
anglický jazyk - 2. 5. 2022 od 13.00 hod.
český jazyk - 3. 5. 2022 od 8.00 hod.
profilová část:
23. - 25. 5. 2022

Pozvánka k didaktickým testům maturitní zkoušky 2022

Dnes 10. 2. 2022 byla odeslána na kontaktní e-mailovou adresu pozvánka k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky. Zkontrolujte prosím údaje na přihlášce a případné chyby ohlaste do 5 pracovních dnů.

Doporučujeme se zaregistrovat na výsledkový portál žáka (kód VPŽ je uveden na pozvánce k DT)

Výpis přihlášky k maturitní zkoušce 2022

21. 12. 2021 v 9:00 hod. byl odeslán na kontaktní e-mail maturantů výpis přihlášky k maturitní zkoušce. Zkontrolujte si prosím, zda informace obsažené v přiloženém výpisu odpovídají Vaší přihlášce k maturitní zkoušce. Pokud zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu vrzak@sosmb.cz či telefonního čísla 567303782; 567213915, a to nejpozději do 3. 1. 2022.

 

Přihlášky k maturitní zkoušce 2022 Jaro

Přihlášku k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky je nutné podat řediteli školy nejpozději do 1. 12. 2021.

Studenti čtvrtých ročníků dostanou vytisknutou přihlášku od svých třídních učitelů ve škole. Zkontrolujte a případně opravte kontaktní adresu, přihlášku vyplňte a podepište a odevzdejte vašim třídním učitelům. Pokud jste požádali o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, přiložte doporučení ze školského poradenského zařízení.

Studenti, kteří se hlásí k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce si vytisknou přihlášku z přílohy emailu. Vytisknuté přihlášky vyplňte a podepište a vhoďte do schránky školy u hlavního vchodu. Vyplněné a podepsané přihlášky můžete rovněž oskenovat a zaslat na e-mail odesílatele. Profilové zkoušky označené v přihlášce 7) žák nekoná. Formální přihlášení ke zkoušce slouží pouze pro přepočet výsledku dle bodu 6 článku II vyhlášky č. 405/2020 Sb.
Případné problémy můžete řešit e-mailem na kontakt: vrzak@sosmb.cz nebo simkova@sosmb.cz

 

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.