• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Zájemci o studium

 

Přijímací řízení do 1. ročníku 2021/22 - kritéria

Druhé kolo přijímacího řízení vyhlášeno - informace zde

Výsledková listina přijímacích zkoušek - zpracováno: 19. 5. 2021, 11:30 hod.

 

POZOR V případě, že prvních 60 uchazečů v pořadí neodevzdá zápisové lístky, mohou být další uchazeči (61. a následující) přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve škole na oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů, nejpozději do 2. června 2021.

 

Ředitel školy ukončil hodnocení a vyhlásil výsledky přijímacího řízení v řádném termínu 19. května.

POZOR Dočasná změna kontaktů kvůli poruše telefonů:  Mobilní telefony na klíčové osoby

 

Krátké video představující naši školu najdete zde

Aktuální prezentaci o škole najdete zde

 

Virtuální den otevřených dveří s prostorem na dotazy bude 20. 2. 2021 v 15:00. Odkaz pro připojení i jeho záznam je zde na školním Facebooku. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, tak můžete zavolat či poslat email, zprávu na školní Facebook nebo Instagram kdykoliv jindy, rádi odpovíme. Den otevřených dveří je možno shlédnout ze záznamu.