• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Vytvořil: Josef Vrzák

Dne 16. 8. 2023 byly odeslány na kontaktní e-mail maturantů pozvánky k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky. Informace na pozvánce si pečlivě překontrolujte. Případné chyby oznamte třídnímu učiteli nebo ředitelce školy. Do zkušební učebny spádové školy se dostavte nejpozději v čase zahájení zkoušky. Přijdete-li později, nebudete ke zkoušce připuštěni. Nezapomeňte si vzít s sebou průkaz totožnosti opatřený fotografií. Pokud máte přiznané uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (žák s PUP), domluvte se s ředitelem spádové školy v předstihu na možnosti využití konkrétního uzpůsobení podmínek. Případnou neúčast na zkoušce (z vážného důvodu) musíte omluvit ředitelce školy do 3 dnů od dané zkoušky (lékařským potvrzením apod.).