• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Motivace pro naši školu

Sedím za stolem a přebírám lístečky: udělal jsem si totiž takový malý průzkum veřejného mínění od našich letošních prvaček a prváků. Téma znělo: Co tě přivedlo k nám na školu?

 

Dopadlo to v podstatě tak, jak jsem očekával. Valná většina těch odpovědí zní: zájem o práci s dětmi nebo vůbec o práci s lidmi. Zastavil jsem se pak nad touto odpovědí: chci studovat na pedagogické fakultě, ale nechtěla jsem přes gymnázium.

 

Chápu to: u nás není výuka tak zatížena teoretickými předměty, lákají ji asi předměty odborné a praxe v dětských zařízeních. Podobného druhu byla i tato odpověď: chtěla by do zdravotnictví, ale přes naši školu má pak více možností dalšího studia nebo uplatnění v praxi.

 

S úsměvem jsem četl poznámku, že další k nám šla také proto, že jsou u nás jen dvě hodiny matematiky. Je to ovšem pravda, ale přece se každý rokem najde nejeden z našich čtvrťáků, kteří si rádi berou matematiku jako volitelný maturitní předmět. Jedna z odpovědí též byla, že u nás získá dobrou průpravu pro praktický život (v rodině): má zřejmě na mysli zdravotnickou přípravu, právo a snad i účetnictví samozřejmě vedle psychologie a pedagogické praxe.

 

Tak jsem ten svůj průzkum rád uzavřel. Vychází mi velmi dobře v porovnání s umístěním našich absolventů v posledních třech letech: přes 40% odešlo na vysoké školy zejména pedagogického zaměření, téměř 30% na vyšší školy, zejména zdravotnické, malé, ale přece jen určité procento na jazykové školy a konzervatoře. Zaměstnáno je v oboru asi 15%, mimo obor asi 10%. A jako perličku: nezaměstnaných necelé 1%

 

Na závěr jsem si ještě vzpomněl na jednu odpověď z průzkumu, o němž jsem psal: byla jsem se podívat na vaši školu a moc se mi tam líbilo. Tak jsem sem šla. Bylo by dobré, kdybyste to udělali podobně: poznat nejdříve dobře tu školu, na kterou chcete jít. Ostatní školy mají také své přednosti, tak vybírejte uvážlivě. A máte-li zájem o školu naši, uděláte nejlépe, když se k nám podíváte.

 
Váš Bohdan Sroka, učitel školy