• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Vytvořil: Josef Vrzák

Studenti přihlášení k maturitní zkoušce MZ2020 Jaro obdrží nejpozději 5.2.2020 na kontaktní adresu informační e-mail. V příloze tohoto e-mailu je P O Z V Á N K A  K  P Í S E M N Ý M  Z K O U Š K Á M  S P O L E Č N É  Č Á S T I  M A T U R I T N Í  Z K O U Š K Y s datem a místem konání zkoušek. Případné chyby bez prodlení hlaste třídním učitelům nebo napište na e-mail vrzak@sosmb.cz. Další informace naleznete na webových stránkách v části Pro studenty-Informace k maturitní zkoušce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *