• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz
Jarní zkušební období
Jarní zkušební období

Přihlášky k maturitní zkoušce 2022 Jaro
Přihlášku k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky je nutné podat řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2021.

Studenti čtvrtých ročníků dostanou vytisknutou přihlášku od svých třídních učitelů ve škole.
Zkontrolujte a případně opravte kontaktní adresu, přihlášku vyplňte a podepište a odevzdejte vašim třídním učitelům.
Pokud jste požádali o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, přiložte doporučení ze školského poradenského zařízení.

Studenti, kteří se hlásí k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce si vytisknou přihlášku z přílohy e-mailu.
Vytisknuté přihlášky vyplňte a podepište a vhoďte do schránky školy u hlavního vchodu.
Vyplněné a podepsané přihlášky můžete rovněž oskenovat a zaslat na e-mail odesílatele.
Profilové zkoušky označené v přihlášce 7) žák nekoná. Formální přihlášení ke zkoušce slouží pouze pro přepočet výsledku dle bodu 6 článku II vyhlášky č. 405/2020 Sb.
Případné problémy můžete řešit e-mailem na kontakt: vrzak@sosmb.cz nebo simkova@sosmb.cz

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.