• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz
Maturita2021

•Zahájení didaktických testů je v 7.30 a 13.00

Zahájení didaktických testů v pondělí 24. 5. 2021 bude o půl hodiny dříve v 7.30 a 13.00 – dostavte se rovnou do třídy (nechoďte ani do šatny), kde se koná příslušný didaktický test.
Ve třídách se žáci otestují na Covid-19. Účast na maturitní zkoušce bude podmíněna negativním výsledkem testu.

 

•Pozvánky k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Na kontaktní e-mail byla odeslána 28. 4. 2021 pozvánka k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky.
Vytisknutou pozvánku si můžete vyzvednout u třídních učitelů ve škole nebo po domluvě v kanceláři školy.
Rozpis ústní části maturitní zkoušky bude k dispozici na webových stránkách školy nebo u třídních učitelů.

 

Přihlášky k maturitní zkoušce 2021 Jaro:

Studenti čtvrtých ročníků dostanou vytisknutou přihlášku od svých třídních učitelů ve škole.
Zkontrolujte a případně opravte kontaktní adresu, přihlášku vyplňte a podepište.
Pokud jste požádali o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, přiložte doporučení ze školského poradenského zařízení.

 

Studenti, kteří se hlásí k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce, si vytisknou přihlášku z přílohy e-mailu.

 

Upozornění:

Pokud již někdo odevzdal přihlášku dříve, je třeba vytisknout aktuální formulář a odevzdat znovu.

Úspěšně vykonané dílčí zkoušky společné části konané formou písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka v některém z předchozích zkušebních období budou žákům v jarním zkušebním období 2021 rovněž automaticky přihlášeny v profilové části (zkoušky budou žákům v IS CERTIS přiděleny a zobrazí se na přihlášce žáka k MZ a na výpisu z přihlášky). Přihlášení k nim má pouze formální charakter, tyto části zkoušky žák nebude konat.

 

Vytisknuté přihlášky vyplňte a podepište a vhoďte do schránky školy u hlavního vchodu.
Vyplněné a podepsané přihlášky můžete rovněž oskenovat a zaslat na e-mail odesílatele.
Případné problémy řešte e-mailem na kontakt:
vrzak@sosmb.cz nebo hornova@sosmb.cz

Termín zaslání e-mailu s přihláškou bude uveden na webových stránkách školy.
(
přihlášky byly odeslány 7.12.2020 15:00)

Poslední termín pro podání přihlášky je pátek 11.12.2020

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.