• ☎+420 567 303 782 📱+420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz
MZ2020

MZ2020Podzim

Důležité termíny a postup školy:

NOVÉ

1. 9. Rozpis studentů u maturitní zkoušky SOŠ sociální u Matky Boží, Jihlava


Třída: 4.A (rok nástupu 2016)
Třída: 4.B (rok nástupu 2016)
Termín: středa 9. 9. 2020 dopoledne

Žádáme studenty, aby byli přítomni nejpozději 1 hodinu před zahájením maturity

Přehled důležitých termínů
27. 7. Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy. Ředitel školy může nejdříve ukončit přihlašování.
1. 8. Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka.
5. 8. Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.
17. 8. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
1. 9. – 4. 9. Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách

Věnujte pozornost dokumentu:

PRAVIDLA A TERMÍNY SPOJENÉ S OPRAVNÝMI NEBO NÁHRADNÍMI TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍM 2020.

 

 

Termíny maturitních zkoušek společné části a profilové části pro školní rok 2019/2020

8. 6. 2020 Centrum CERMAT zpřístupní řediteli školy výpisy výsledků didaktických testů.

Nejpozději následující pracovní den ředitel školy zpřístupní výpisy žákům. Případné omluvy nepřítomnosti při didaktickém testu doručte nejpozději v pátek 5.6.2020 do 16.00 hod.

 

Věnujte pozornost následujícím dokumentům:

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VPRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

Ústní zkoušky společné části a profilové části

4.B  9.6. – 12.6.  ROZPIS ÚSTNÍCH ZKOUŠEK  MZ-4B
4.A 15.6. – 18.6. ROZPIS ÚSTNÍCH ZKOUŠEK  MZ-4A

 

Praktická zkouška profilové části

25.5. – 29.5.

Metodika PMZ z předmětu Učební praxe zdravotní a sociální
   Metodika praktické maturitní zkoušky Pedagogická část
  Rozpis studentů pro PMZ - pedagogická část
  Rozpis studentů pro PMZ - zdravotnická část

Organizační pokyny pro PMZ ze zdravotnické nauky:

  • Praktická maturitní zkouška začíná v pondělí 25.5.2020
  • Sraz každý den 7,30, ve středu pro 2. skupinu v 10,30
  • Vždy se začíná nahoře v podkroví
  • S sebou sešit praxe (desky)!!!!, uniformu, prac. boty, vizitku, tužku, svačinu a pití
  • Úprava zevnějšku stejná jako na učební praxe

 

Písemné zkoušky společné části

20.5.2020

Byly odeslány  pozvánky k písemné části maturitní zkoušky, které se konají ve dnech 1.6. - 2.6.2020

 

Pozvánka k písemným zkouškám SČMZ

Místo konání zkoušky (třída) bude uvedeno na seznamech v budově školy.

Jste-li maturant/ka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (žák s PUP), domluvte se s ředitelem školy v předstihu na možnosti využití konkrétního uzpůsobení podmínek.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek

První den konání jednotného zkušebního schématu (pondělí 1. června 2020)
 8:00 - didaktický test – matematika, francouzský jazyk
13:00 - didaktický test – anglický jazyk
Druhý den konání jednotného zkušebního schématu (úterý 2. června 2020)
8:00 - didaktický test – český jazyk a literatura
 13:00 - didaktický test – německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk

Výpis přihlášky k maturitní zkoušce

Studenti obdrží elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu výpis přihlášky k maturitní zkoušce. Součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce je  tzv. autentizační kód VPŽ - Výsledkový portál žáka. Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Odkaz pro registraci najdete na adrese https://vpz.cermat.cz/Registrace.aspx. Další informace najdete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020.

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.

Přihlášky k maturitní zkoušce:

Studenti čtvrtých ročníků dostanou vytisknutou přihlášku od svých třídních učitelů.
Studenti, kteří se hlásí k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce mají vytisknutou přihlášku v kanceláři školy nebo si jí vytisknou z přílohy e-mailu.
Vytisknuté přihlášky vyplňte a odevzdejte v uvedeném termínu. Můžete je rovněž oskenovat a zaslat na tento e-mail odesílatele.