• +420 567 303 782
  • sosmb@sosmb.cz
  • Projekt MZ2020
  • Informace k maturitní zkoušce jaro 2020

 

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.

Přihlášky k maturitní zkoušce:

Studenti čtvrtých ročníků dostanou vytisknutou přihlášku od svých třídních učitelů.
Studenti, kteří se hlásí k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce mají vytisknutou přihlášku v kanceláři školy nebo si jí vytisknou z přílohy e-mailu.
Vytisknuté přihlášky vyplňte a odevzdejte v uvedeném termínu. Můžete je rovněž oskenovat a zaslat na tento e-mail odesílatele.

Přehled důležitých termínů:

5. 11.        Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci v IS CERTIS.
2. 12.        Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.
13. 12.      Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko „Ukončit přihlašování“.
18. 12.      Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.
2. 1.          Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka.
15. 1.        MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
3. 2.         Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

8. 4.
30. 4.       Konání písemných zkoušek SČ MZ.
4. – 6. 5.