• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Historie školy

Na počátku byla myšlenka, že by bylo dobré zřídit v Jihlavě církevní školu "až to praskne". Na to "prasknutí" jsme pak čekali ještě deset let. Po ročních přípravách a jednáních nastoupily první studentky do nové školy 1. září 1991. Střechu nad hlavou získala škola v dlouho opuštěné budově kláštera minoritů. Nemůžeme zapomenout na obětavou pomoc zejména rodičů našich studentek, když jsme tuto budovu s krajním nedostatkem financí brigádnicky opravovali do provozuschopného stavu.

 

Škola byla - podle tehdejších možností - zřízena jako škola rodinná, ale už v druhém roce vyučování ministerstvo schválilo náš návrh úpravy osnov, ve kterých bylo rozšířeno vyučování psychologických a pedagogických oborů. Ve sboru učitelů měly významné místo čerstvé důchodkyně - profesorky jihlavského gymnázia. Šlo totiž o to, aby vyučování na nově zřízené škole mělo žádoucí úroveň. Úkol zřizovatele školy na sebe obětavě vzal brněnský biskup. Dnešní název školy "sociální" nám byl dán při reformě středního školství v roce 1997.

 

Budova kláštera posléze nestačila potřebám školy a ani potřebám řádu minoritů. Po několikaletých marných pokusech jsme získali od jihlavského magistrátu v roce 2003 školní budovu ve Fibichově ulici. I tuto budovu bylo třeba s velkým úsilím opravit - zejména zcela novou vestavbou odborných učeben v podkroví školy. V budově kláštera nám zůstala naše kuchyně a jídelna, kterou bratři minorité rekonstruovali vlastním nákladem.

 

 

Posléze - zcela nečekaně - se v roce 2006 splnil náš "nereálný sen"; získali jsme vlastní domov mládeže v budovách kongregace sester sv. Karla Boromejského v Křížové ulici. Začali jsme znovu opravovat a vybavovat - a těm pracím není dodnes konec. Ale děkujeme Pánu Bohu, jehož pomoc jsme ve všech složitých situacích zřetelně cítili, děkujeme i všem lidem, kteří nám jakkoli pomáhali zbudovat a zajistit vše, na co jsme sami nestačili.

 

Roky plynou a škola žije už víc než dvacet let. Nese čestný název "u Matky Boží" - je v tom nejen vzpomínka na první umístění školy, ale také prosba o Boží ochranu této školy a všech jejích studentek, studentů i učitelů.