• ☎ +420 567 303 782 📱 +420 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz

Vytvořil: Lukáš Válka

Podle Dodatku k OOP č. j. MSMT-4337/2021-8 ti, kteří měli konat jednotnou přijímací zkoušku na naší škole a jeden z termínů nekonali, se mohou do 14. 5. 2021 přihlásit k náhradnímu termínu řediteli školy, bez ohledu na důvod nekonání. Ti, kteří se řádně omluvili, už nárok na náhradní termín mají zajištěn.

Uchazeč má dále právo vzít zpět uplatněný zápisový lístek, když byl po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu přijat na SŠ.
Takže shrnuji. Pokud jste měli psát oba dva termíny jednotných přijímacích zkoušek u nás ve škole, na jeden jste nepřišli (jedno z jakého důvodu) a máte zájem si to nahradit, ozvěte se do 14. 5. 2021 řediteli. Máte také právo vzít zpět zápisový lístek, pokud se dostanete na jinou střední školu až díky náhradnímu termínu.