• +420 567 303 782
  • sosmb@sosmb.cz

Vytvořil: Lubomír Voneš

Časový plán školního roku  2019/2020
Prosinec
2.12. – 6.12. Praxe v sociálních zařízeních 4.A
4.12. Turnaj ve florbale
5.12. Mikulášské besídky  2.A  a  2.B
9.12- 13.12. Praxe v sociálních zařízeních 4.B
10.12. Exkurze na Lesnov 4.A
10.12. Logopedická poradna 3.A  a  4.B
11.12. Předvánoční Vídeň – exkurze
19.12. Školení svalových technik kinesiotapingu dle zájmu
20.12. Vánoční projektový den
Školní kolo olympiády ČJ
23.12. – 3.1. Vánoční prázdniny
6.1. Začátek vyučování